News

Chào các bạn.


             Nhằm nâng cao giá trị dịch vụ phục vụ khách hàng, website trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng liên hệ với

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc Mobile: 0944130283

 

để admin tổng hợp, thiết kế và update vào chương trình, các dịch vụ nhằm tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho người tiêu dùng.


            Ngoài ra các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực liên quan, trong khả năng cho phép chúng tôi sẵn sàng hợp tác để cùng có lợi, cùng phát triển.


           Chúc các bạn sẽ có những ngày nghỉ thoải mái !